Annons

Ja till avverkning i vattenskyddsområde

Bidalite • Publicerad 5 januari 2021

Södra Skogsägarna har fått tillstånd att avverka skog i närheten av Bidalite vattenskyddsområde. Skogen behöver avverkas för att minska skadeverkningar från barkborre. Eftersom skogen ligger inom vattenskyddsområde, gjordes en anmälan till kommunen. Nu har kommunens miljöinspektör godkänt Södra Skogsägarnas plan för skyddsåtgärder för att minimera risken för att grundvattnet förorenas. Ett krav är att timret inte får ligga kvar mer än en månad efter avverkningen.

Annons
Annons
Annons
Annons