Gifthalterna höga ute till havs

Havsbottnen långt ute i Östersjön innehåller fortsatt höga halter av gamla miljögifter som DDT, visar nya analyser gjorda av Statens geologiska undersökning, SGU.
Miljö (TT) • Publicerad 7 juli 2016