Filander avslöjar mötet som förändrade säsongen: ”Var som att vända på handen”
Säsongen är över sedan ett par veckor tillbaka.
Martin Filander har fått tid att reflektera och avslöjar spelet bakom vändningen före jul.
– Enligt mig kan man inte ifrågasätta systemet om man inte spelar systemet, säger IKO-tränaren.