Skolan behöver nya lokaler - inte tillfälliga paviljonger

Slutreplik i debatt om skolfrågor i Nybro, tidigare inlägg 9 februari och 5 mars.
Publicerad 9 mars 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Anna Lundgren (C) väljer i sin replik att helt fokusera på högstadiefrågan. Detta är egentligen inte alls förvånande då det visar på vilken inriktning som hennes parti har i frågan kring lokalförsörjningsprojektet, nämligen att allt handlar om högstadiet. Samtidigt får det mig att undra om hon förstod innebörden i min debattartikel.

Anna försöker i sin replik hävda att vi inte löser segregationsproblemet med att ha alla elever i samma byggnad. Den repliken har inte så mycket att göra med mitt debattinlägg att göra eftersom att den handlade om andra skolor än våra högstadieskolor. Det har knappast varit något önskemål från vår sida att samla alla Nybros centrala skolor i en byggnad.

Fakta är att vi idag har en mycket segregerad F-6 verksamhet i centrala Nybro. Det vi säger är att det beslutet vi ska ta gällande högstadieskolorna måste ha som effekt att minska denna segregation inte förvärra den eller ta den med oss in i högstadiet.

Vi har tidigt sagt hur vi ser på de förslag som ligger och vilket vi bedömer har bäst effekt för att minska segregationen under hela grundskolan utifrån den information vi har idag.

När vi har utredningsrapporten i handen kommer vi att värdera det resultatet högt innan vi tar vårt slutgiltiga inriktningsbeslut. Centerpartiet har istället valt att förkasta det ena förslaget redan innan utredningen är klar.

Anna skriver också att Alliansen visst har prioriterat skolfrågan under förra mandatperioden och att ett år inte är en så lång tid för en skolutredning. Saken är ju bara den att frågan initierades redan 2016 vilket innebär att det inte handlar om ett år utan tre år. Hade Alliansen tagit problematiken med lokalförsörjningen i skolan på allvar redan då och man hade haft en utredningstid på ett år hade vi troligtvis nästan varit klara med nya lokaler nu. Nu har istället antalet dyra paviljonger ökat under dessa år och om man från Centerpartiet anser att det är ansvarsfull politik att använda pengar man inte har på kortsiktiga lösningar såsom paviljonger istället för fasta välplanerade skolbyggnader så får det stå för dom.

Tobias Fagergård (S), ledamot Lärandenämnden