Tillåt konstgödsel inom ekojordbruket

År 1840 publicerades en bok som i grunden skulle revolutionera jordbruket. Fram till dess hade tillgången på livsmedel begränsat jordens befolkning till mindre än en miljard människor.
Per Hellman • Publicerad 1 oktober 2016