Förslaget: En gång- och cykelväg till Emån

I ett medborgarförslag till kommunen föreslås en gång- och cykelväg på 300 meter till Emån.
Emmekalv/Emsfors • Publicerad 3 mars 2021