Viktigt att få vara expert på sitt eget liv

Oskarshamn Artikeln publicerades
Joakim Hammar, brukare och föreläsare i Brobyggarna, Alfred Skogberg, generalsekreterare i Suicide zero, och Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri, var tre av deltagarna vid konferensen på Forum.
Foto: Roger Carlsson
Joakim Hammar, brukare och föreläsare i Brobyggarna, Alfred Skogberg, generalsekreterare i Suicide zero, och Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri, var tre av deltagarna vid konferensen på Forum.

Varje år tar omkring 45 personer i Kalmar län sitt liv och sett till hela landet är det en dyster siffra. Men nu arbetar landstinget aktivt för att förebygga självmord.

För två år sedan hölls en stor konferens på temat suicidprevention i Oskarshamn och på torsdagen var det dags för en uppföljare på Forum. 300 personer, bland annat tjänstemän, brukare och beslutsfattare från hela länet fanns på plats.

– Sedan den förra konferensen har vi fått i gång arbetet och nu finns det en plan för hur vi ska jobba i länets tolv kommuner samt i landstinget, säger Linda Fleetwood (V), ordförande i Folkhälsoutskottet.

I länet har också 300 personer utbildats i första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Ullakarin Nyberg, suicidforskare, överläkare i psykiatri och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, föreläste om hur man bäst kan bemöta den som funderar på att ta sitt liv.

– Det är viktigt att tänka brett för att identifiera de som är i riskzonen, alla vill exempelvis inte komma till psykiatrin, men man måste våga fråga hur det är, säger Ullakarin Nyberg.

Hon poängterar att det är en egen problematik att vara självmordsbenägen, även om det också kan finnas psykisk sjukdom i bakgrunden.

– Det är viktigt att lära sig att acceptera sig själv och se sina resurser och möjligheter. Alla är expert på sitt eget liv, säger Ullakarin Nyberg.

De anhöriga är också viktiga, de närståendes uppgift är att få till en fungerande vardag medan vården ska stå för det medicinska. För vården gäller det också att sortera patienterna så att de får hjälp på rätt nivå.

– De som mår psykiskt dåligt hamnar ofta i samma korg men alla barn ska exempelvis inte till BUP, säger Ullakarin Nyberg.

Joakim Hammar deltog som brukare och föreläsare i konferensen, och han har själv erfarenhet av ämnet då han haft vänner som tagit livet av sig.

– Det betyder mycket att få möjlighet att nå fram med sin berättelse, säger Joakim Hammar som också är en av 69 personer som ingår i landstingets intressebank för patienter.

Alfred Skogberg, generalsekreterare i Suicid zero, var dagens moderator. Han tryckte på att det behövs mer resurser, exempelvis till fler kuratorer i skolorna, och även på arbetsplatser är det viktigt att vara uppmärksam på psykisk ohälsa.

Även bygga om tågspår och sätta upp broräcken kan ha effekt.

– Det lönar sig att göra det svårt att ta sitt liv, säger Ullakarin Nyberg