Staten vill inte betala för planändring

Oskarshamn • Publicerad 2 april 2015

Trafikverket vill inte vara med och betala några förändringar som kan följa av att planen för Jyskområdet ändras. Det framgår av ett yttrande från deras samhällsplanerare i region syd, Peter Sieurin. Risken för att det ska bli på det viset är minimal eftersom det bara är kommunala vägar som omger området. Planens syfte är att möjliggöra mer handel och kontor samt utökad byggrätt.