1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Sanering efter spill var effektiv

I somras spilldes förorenade massor ut under transporterna mellan hamnen och Storskogen. Nu konstateras att saneringen var effektiv och att påverkan efteråt är marginell.

I ett PM konstaterar Structur Miljö Väst AB att spillet resulterade i förhöjda halter av tungmetaller i vägbanan. Spillet inträffade i slutet av juli och saneringsåtgärder kom snabbt igång. De bedöms också ha varit effektiva.

– Transporterna stoppades snabbt efter incidenten och omfattande saneringsinsatser genomfördes av påverkad vägsträcka under tre dygn, skriver Miljö Väst AB.

I en sammanfattning hänvisas till att sedimentspillet resulterade i en kortvarig kontaminering av vägbanan och åtgärderna som vidtogs hade god effekt.