Röntgen utan tolk med ny webbtjänst

Oskarshamn Artikeln publicerades
Röntgenläkaren Christian Bösche och röntgensjuksköterskan Johan Gerle berättar att patienterna uppskattar att få instruktioner på sitt eget språk.
Foto:Roger Carlsson
Röntgenläkaren Christian Bösche och röntgensjuksköterskan Johan Gerle berättar att patienterna uppskattar att få instruktioner på sitt eget språk.

Tack vare en ny webbtjänst behöver sjukhuset inte längre använda tolk vid enklare röntgenundersökningar. Det spar pengar och patienterna uppskattar att få höra sitt eget språk.

Till röntgenavdelningen på Oskarshamns sjukhus kommer relativt många patienter som inte talar svenska. Det handlar exempel om människor som kommer från områden där det är vanligt med TBC som behöver få lungorna undersökta. Även sjukdomar som lunginflammation förekommer bland nyanlända.

Hittills har landstiget för det mesta haft en tolk med vid undersökningen och om man av någon anledning inte lyckats få tag i en tolk har det blivit besvärligt med kommunikationen.

Men nu har röntgenläkaren Christian Bösche byggt en webbaserad översättningstjänst som kan ge enkla instruktioner som "stå stilla" och "håll andan" på flera olika språk via högtalare i röntgenrummet.

  Han betonar att tolkarna gör ett fantastiskt jobb och fortfarande behövs men eftersom de är en bristvara så gäller det att använda resurserna effektivt.

  Christian Bösche kläckte själv idén och sedan har han utvecklat programmet. Vännen Tobias Hörnfeldt Röhr har hjälpt till att hitta frivilliga som läst in fraserna på de olika språken.

  Christian Bösche har gjort arbetet till 90 procent på sin fritid. Ung Aktiv har också hjälpt till med inspelningarna som har bra ljudkvalitet.

  De började med tre fraser på tre språk men nu har databasen växt till 38 fraser på 35 språk. Ungefär hälften av språken finns inspelade, resterande finns i form av text som går att visa upp för patienterna. Arbetet påbörjades i oktober och de började testa tjänsten i november.

  – För lungunderökningar behöver vi ingen tolk alls nu. Det blir också bättre bilder och undersökningarna går snabbare, säger Christian Bösche.

  Programmet används redan av röntgenavdelningarna vid länets samtliga sjukhus och det har även börjat sprida sig utanför länets gränser.

  – Vi har fått väldigt positiv respons, andra kliniker har visat intresse, säger Christian Bösche.

  Tjänsten passar bra att använda vid lungröntgen eftersom patienterna får väldigt enkla instruktioner.

  Nu kan man i stället använda tolkresurserna till mer avancerade undersökningar, exempelvis med magnetkamera där det verkligen behövs.

  – Vi behöver inte ställa så många frågor vid en lungröntgen men man kan vidareutveckla tjänsten så att fler kan använda den, säger Christian Bösche.

  Han tror att tjänsten kan komma till nytta både på fler avdelningar inom vården och på andra håll i samhället.

  I tjänsten finns även en bildordbok som ska byggas ut med fler frågor. I dag kan man fråga om patienten är gravid och uppmana till att klä av sig.

  Christian Bösches kollega röntgensjuksköterskan Johan Gerle ska just kalla in nästa patient som pratar tigrinska.

  – Patienterna blir ofta glada när de hör sitt eget språk, säger Johan Gerle.

  Fakta

  Webbverktyget

  Det webbaserade verktyget heter Do Say: X-ray och det kan användas online men också laddas ned gratis från nätet www.do-say.org

  Hittills har det laddats ned 210 gånger och 780 personer har besökt sidan.

  Det är Christian Bösche, röntgenläkare på Oskarshamns sjukhus, som byggt tjänsten.

  I tjänsten finns 38 olika fraser på 35 språk. 18 av språken finns inspelade, resterande finns i form av text.

  Bland språken finns arabiska, dari, japanska, danska och spanska. Arabiska används mest, följt av dari.

  Visa mer...