Översiktsplan tar sikte på 2050

År 2050 har Oskarshamns kommun 35 000 invånare. Kommunen är ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt.
Oskarshamn • Publicerad 6 november 2017