O 1 och O 2 kan läggas ned

Framtiden är oviss för både O 1 och O 2. I ett första läge skriver Eon ned värdet på de båda reaktorerna med 9 miljarder kronor.– Fördjupade analyser får visa hur framtiden blir.
Roger Strandahl
Oskarshamn • Publicerad 2 april 2015