Moderater i Oskarshamn oroas över neddragningar vid IVA

Oskarshamn Artikeln publicerades

Moderaterna i Oskarshamns kommun oroar sig för de föreslagna neddragningarna vid intensivvårdsavdelningen vid Oskarshamns sjukhus. Nu har också partiet bjudit in regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) till ett möte.

Moderaterna hänvisar till att det finns en oro för att de föreslagna förändringarna vid IVA ska leda till mindre kvalificerad vård genom lägre vårdkompetens.

”Vi ser risker till följd av fördröjt omhändertagande. Det befaras också att förändringarna på IVA är ett steg i en nedrustning av vårt sjukhus”, skriver Moderaternas kommunalråd Ingela Ottosson, socialnämndens ordförande Rolf Lindström och KS-ledamoten Lucas Lodge i ett pressmeddelande.

Enligt den utredning som presenterades för ett par veckor sedan ska IVA göras om och de två respiratorplatserna på avdelningen ska avvecklas. Det innebär att vissa patientgrupper istället kommer att transporteras till Västervik eller Kalmar.

Moderaterna i Oskarshamn anser nu att innan ett beslut fattas om IVA så måste det göras en fullgod utredning. ”Detta för att visa hur trygghet och patientsäkerhet ska kunna garanteras”, skriver Moderaterna.