Länsstyrelsen ger grönt ljus för handel

Oskarshamn • Publicerad 10 april 2015

Länsstyrelsen har fått yttra sig om detaljplanen för Ängsknarren 2 och del av Oskarshamn 3:2 beläget längsmed Döderhultsvägen där bland annat Jysk ligger. Kommunen vill möjliggöra mer handel och kontor samt utöka byggrätten i området.