Kustbevakningen omorganiseras

Oskarshamn • Publicerad 1 juli 2016

Kustbevakningen omorganiserar sin verksamhet från och med den 1 september i år. Förändringen innebär att Kustbevakningen går ifrån regionindelningen och skapar en nationell ledning med sex underavdelningar där bland annat den operativa verksamheten ska ingå. För kuststationerna blir det inga förändringar.