Förslag om att inrätta ny barn- och utbildningsnämnd

Den arbetsgrupp som haft uppdraget att se över hela nämnd- och förvaltningsorganisationen i Oskarshamn är nu klar med sitt arbete
Oskarshamn • Publicerad 4 januari 2002

Eftersom kommunfullmäktige tidigare beslutat att lägga samman barn- och fritidsförvaltningen med gymnasieförvaltningen till en gemensam förvaltning föreslår arbetsgruppen att en ny barn- och utbildningsnämnd inrättas med ansvarsområde för barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, musikskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Komvux föreslås vara en egen enhet under barn- och utbildningsnämnden och måltidsverksamheten föreslås flyttas till ett särskilt utskott under tekniska nämnden.

Den nya barn- och utbildningsnämnden ska bestå av elva ledamöter och elva personliga ersättare.

Arbetsgruppen förutsätter att den nuvarande barn- och fritidsnämnden ska upphöra vid årsskiftet 2002/2003.

För den fritidsverksamhet som i dag handhas av den nuvarande barn- och fritidsnämnden föreslås att en särskild fritidsnämnd inrättas. Nämnden ska bestå av fem ledamöter med fem personliga ersättare.

Ett av motiven för en separat fritidsnämnd är att mycket i kommunen under den kommande mandatperioden kan antas komma att beröra fritidssektorn. En viktig del av förvaltningens arbete utgörs av kontakterna med föreningslivet, föreningsbidrag och tidsplanering av aktiviteterna i fritidsanläggningarna.

Arbetsgruppen föreslår också att den fastighetsförvaltning som i dag vilar på barn- och fritidsnämnden avseende ishallen och simhallen organisatoriskt ska vara placerad i den nya fritidsnämnden.

De anläggningar som i dag sköts ideellt ska även framledes skötas av föreningarna och organisatoriskt ligga under fritidsnämnden.

Fyra nya utskott

Arbetsgruppen föreslår vidare att ett hälsoutskott och ett internationellt utskott inrättas direkt under kommunfullmäktige. Till utskotten ska utses en ledamot från varje parti som är företrätt i fullmäktige. Hälsorådet ska organisatoriskt vara placerat under folkhälsoutskottet.

I varje utskott ska utses en tjänsteman som en administrativ resurs i arbetet.

Under kommunstyrelsen ska enligt förslaget inrättas fyra nya utskott. Ett tillväxtutskott, bestående av fem ledamöter, som ska syssla med kommunens långsiktiga utveckling, Nova högskolecentrum, sysselsättnings- och näringslivsfrågor, landsbygdsutveckling och turism.

Ett personalutskott, som ska ha hand om personalfrågor, lönepolitik och jämställdhetsfrågor. Utskottet ska ha fem ledamöter.

Räddningsutskott, bestående av tre ledamöter, vars huvuduppgift blir att ta fram förslag till gemensam nämnd eller förvaltning tillsammans med Högsby och Mönsterås kommuner.

Arbetsutskottet ska bestå av sju ledamöter och liksom i dag även utgöra budget- och bokslutsberedning.

Inga förändringar

När det gäller socialnämnden föreslås inga förändringar. Huvudmannaskapet för kommunala handikapprådet föreslås dock flyttas till tekniska nämnden.

Inte heller när det gäller kulturnämnden föreslås några förändringar när det gäller ansvarsområde. Däremot föreslås en minskning av antalet ledamöter till fem. Detsamma gäller både miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden. Helhetsansvaret för bostadsanpassningsbidrag föreslås ligga inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

Tekniska nämnden ska bestå av nio ledamöter och lika många personliga ersättare. Nämnden ska utse tre ledamöter till måltidsutskott med ansvar för den samlade måltidsverksamheten.

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.