Förbättrad plan mot sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har kritiserat Oskarshamns kommun för bristande rutiner och riktlinjer avseende olika typer av trakasserier. Nu har kommunen reviderat sin handlingsplan.
Oskarshamn • Publicerad 1 mars 2019
Foto: Karl Nilsson