Envisan etablerar sig i hamnen

Oskarshamn Artikeln publicerades
När de här cylindrarna gjutits med betong ska grovavvattning ske där innan muddermassorna pumpas in i avvattningsfiltren.
Foto:Per Hammenvik
När de här cylindrarna gjutits med betong ska grovavvattning ske där innan muddermassorna pumpas in i avvattningsfiltren.

Det belgiska företaget Envisan håller nu på att etablera sig i hamnen inför hamnsaneringen. Avvattningsanläggningen håller på att byggas upp och till hösten beräknas muddringen starta.

Oskarshamns–Tidningen har besökt anläggningen tillsammans med projektchefen Bart Van Renterghem och arbetsledaren Kristien Veys.

– Vi börjar muddra i september vid Månskensviken och sedan Gotlandsfärjans led in i hamnen. Skulle vi börja någon annanstans riskerar vi att färjan sprider bottensedimenten till redan sanerade delar, säger Bart Van Renterghem.

Cirka 15 000 kvadratmeter av hamnen yta används för Envisans anläggning under de tre åren som hamnsaneringen ska pågå.

  – Vi är nu i gång och rekryterar personal som ska arbeta åt oss. Det handlar om upp emot 15 personer inklusive administrativ personal. Vi anlitar också flera lokala entreprenörer för olika arbeten nu under uppbyggnadsperioden och även senare, säger Bart Van Renterghem.

  Envisan ingår i Jan De Nul Group som jobbar över hela världen med olika projekt inom anläggning. Envisan jobbar där med miljöbaserade projekt.

  – För Jan De Nul Group är hamnsaneringen i Oskarshamn ett medelstort projekt. Men för Envisan är det ett stort projekt, förklarar Bart Van Renterghem.

  Avvattningsanläggningen är en intressant konstruktion. I två stora betongbehållare sker först en grovavvattning av sedimenten innan det pumpas upp i anläggningen där sedimenten pressas ut i filter. När de delas faller det ut skivor som faller sönder och lastas på lastbilar för vidare transport till deponin vid Storskogen.

  – Allt vatten som pressas ut går genom flera olika reningssteg innan det släpps ut igen efter provtagning, säger Kristien Veys.

  Även vid Storskogen finns ett reningsverk.

  Blir det mycket lukter?

  – Nej, knappast inget alls. Vi har ju heller inga boenden i närheten.

  På hamnområdet har trafiken styrts upp med en egen väg och port för hamnsaneringen för att inte störa den övriga trafiken i hamnen.

  – Det blir cirka tre lastbilar som går i väg härifrån i timmen. De kör ut mot E 22 och till Storskogen.

  På lördag blir det visning av anläggningen under Hamnens dag.

  Fakta

  Hamnsaneringen

  Det är totalt cirka 350 000 kubikmeter bottensediment med mycket tungmetaller som ska muddras bort. Tillstånden medger att cirka 200 000 ton tas bort per år. Under muddringssäsongerna pågår arbetet dygnet runt sju dagar i veckan. Men transporterna och muddringen sker bara mellan klockan 6 till 22. Avvattningen går långsammare än själva muddringen.

  Mudderverket heter Petrus Plancius och är 44 meter långt. Det befinner sig nu i Dubai och ska byggas om lite innan det kommer hit. Troligen kommer det i början av augusti. På Envisans hemsida på nätet finns filmer som visar hur arbetet ska gå till.

  Visa mer...