Artiklar om svaneberg

Svanebergsrondellen byggdes om för några år sedan, men nu ska den flyttas något västerut och bli lika stor som Karlsrorondellen. Främsta anledningen är att åstadkomma ett bättre trafikflöde från nya och gamla stadsdelar i söder och väster. Redan i dag kan det uppstå trafikproblem med köer långt ut på E 22, vilöket har irriterat Trafikverket. Ytan i mitten, "talltiken", får en diameter på 50 meter och det blir två körfält i hela rondellen, vilket är ett skäl till att bredden ökar. Nya cykelleder byggs i rondellen, med överfarter både på Törnebyvägen (ner mot Preemmacken) och Fölehagsvägen (mot flyget). Ytterligare en busshållplatsbyggs på norra sidan av Södra vägen. Byggstart i början av april och avslutat i oktober. Kostnaden är beräknad till 15-20 miljoner kronor.
Foto:
Kalmar 14 mars

Bråttom att bygga om Södra vägen

Byggena förväntas orsaka omfattande störningar av trafiken och tidsramarna är mycket snäva. Anbuden för...