Artiklar om kalmarsundsregionens

Jordhögarna i bakgrunden är bland annat farligt avfall från Pukebergssaneringen. ”Det är en deponi för farligt avfall med tät botten, en svetsad duk ligger under, där lakvatten samlas in. Vi gör månadsvisa kontroller på det. Det blir slutförvaring som ska sluttäckas när den är fylld”, säger Peter Dahlgren, avfallstekniker och ansvarig för den yttre driften på Moskogen.
Foto:
Nybro 1 september

På Moskogen ligger en del av Pukeberg

Deponin för farligt avfall togs i drift på Moskogen för två år sedan. – Det byggs mycket i våra...