Artiklar om hem och boende

Torpet ingår i ett Natura 2000-område. Påverkan som kan vara betydande på naturvärdena får endast ske genom tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsens handläggare lyfter också fram eken intill torpet, som eventuellt kan vara ett skyddat jätteträd. Bilden är är tagen i januari i år.
Foto:
Kalmar 4 april

Åklagare gick för långt – gammalt fiskartorp revs

Berättelsen om hur det kan komma sig att ett litet hus alldeles intill vattnet, utpekat som bevarandevärt i kommunens...