Artiklar om böda sand

”Vi kommer inte kunna jobba som vi gör nu utan behöver mer samverkan och en större organisation, med ledningscentral för större områden. Vi behöver specialkompetenser och andra system än vi klarar som en sådan liten organisation vi har i dag”, sa räddningschef Rutger Ekbrand om räddningstjänstens framtida utmaningar på Mörbylångas kommunfullmäktige. Han berättade också om svårigheter att rekrytera personal till stationen i Degerhamn, och att det inte gått att hitta civila insatspersoner på södra Öland. ”Kommunen utreder om det finns personer i den kommunala organisationen som kan utföra räddningsuppgifter i de samhällen som är långt från räddningstjänst och ambulans.”
Foto:
Öland 1 april

Sommarbrandkåren i Böda kan försvinna – Degerhamn minskas med en fjärdedel

I maj ska direktionen för Ölands kommunalförbund fatta beslut om hur räddningstjänsten på Öland ska kunna spara...