Artiklar om adrian karlsson

FBC Kalmarsund lyfter upp sju spelare i a–truppen: Simon Lindström, Adrian Karlsson, Oskar Andersson, Alex Vult von Steijern, Daniel Ingvarsson, Gustav Bäckstedt och Adam Nilsson. Helt i linje med föreningens ambitioner och målsättning att bygga stora delar av verksamheten på egna talanger.
Foto:
Sport 17 september

Tillbaka till framtiden - Kalmarsunds väg framåt

Sju spelare flyttas upp i a–truppen. Alla från den egna talangverksamheten. Historiskt många, men ingen slump. När...