Världsarvet hotas

Öland Artikeln publicerades

Världsarv eller vindkraft? Unescos tyngsta remissinstans gör tummen ner för vindkraftsetablering om Öland vill behålla sitt världsarv.

2000 blev södra Ölands odlingslandskap utsett till Sveriges 15:e världsarv. Platsen ansågs vara av global angelägenhet och viktig att bevara för framtiden. Men även om den är av viktig för världen är det inte säkert att den är så viktig lokalt. I slutet på september skickade Icomos, som är det rådgivande organet till Unesco, ett yttrande till riksantikvarie­ämbetet där man var ganska tydlig med att en etablering av vindkraft på alvaret hotar världsarvsstatusen. Det har bara hänt två gånger tidigare att ett land blivit av med världsarvsstatus.
– Vad som händer? Ja, inget annat än att Sverige går från 15 till 14 världsarv. Det är nog ingen som vill se det hända, säger Maria Wikman världsarvssamordnare på riksantikvarieämbetet.
Det som hotar världsarvsstatusen är planerna på att bygga sex 130 meter höga vindkraftverk vid Albrunna. Myndigheten har också skickat brevet vidare till Mörbylånga kommun.
– Vi väntar på någon form av reaktion från Mörbylånga kommun, säger Maria Wikman.
Å ena sidan vore det pinsamt för Mörbylånga att bli av med ett världsarv, det är riket inte kommunen som skickade in ansökan, men det handlar samtidigt om att utveckla södra Öland och ta hand om näringslivet. Cementa och företaget O2 är de som vill bygga, de lämnade in bygglovansökan redan för två år sedan.
– Just nu håller vi på att sammanställa alla synpunkter och åsikter, säger Kent Ingvarsson (M) kommunalråd.
Är du beredd att offra världsarvet till förmån för vindkraften?
– Nej och jag tror inte det ska behövas, vindkraft och världsarv kan nog samexistera.
Men Icomos uttrycker det ganska klart att det inte går?
– Jag skulle inte kalla dem för ett remissorgan snarare en lobbyorganisation. Området får heller inte bli någon relik, det måste utvecklas. Vi kommer att redovisa vår synpunkt till Riksantikvarieämbetet snart.