Skolinspektionen gör en tillsyn av Skansenskolan vecka 11, gällande trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Beslutet har tagits utifrån inkomna uppgifter till Skolinspektionen.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant