M: Vad görs åt stökiga klasser? – Risk att föräldrar byter skola

Vad gör ansvariga politiker för barn med särskilda behov i allmänhet, och på Skansenskolan i synnerhet där det varit stökigt på mellanstadiet i höst. Och vilket stöd får lärare av skolledningen för att stävja stök i klassrummet?
Mörbylånga • Publicerad 3 december 2019