Kustväg kan beläggas trots oenig styrelse

Vägen blir smalare och får en beläggning. Undersökning har visat att dammet från vägen är skadligt. ”En del har inte kunnat vistas här utan medicinering” säger ordförande i samfälligheten.
Horn • Publicerad 12 augusti 2022
Foto: Maria Alåsen