Kritisk synpunkt på ny detaljplan

Färjestaden • Publicerad 7 november 2017

En ny detaljplan håller på att tas fram för området Björnhovda 25:2 söder om Grövlegatan i Färjestaden. Planen ska ge möjlighet till flerbostadshus och är nu ute på samråd.