Kommunen fattade olagligt beslut

Borgholm • Publicerad 6 december 2019 • Uppdaterad 7 december 2019

Förvaltningsrätten ger Per Lublin (ÖP) rätt i ett av sina överklaganden. I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen i Borgholm att medfinansiera en opinionsundersökning och det beslutet fattades i strid med kommunallagen, enligt rätten. Anledningen är att det är fullmäktiges uppgift att besluta om opinionsundersökningar, inte kommunstyrelsens. Dessutom får uppgifter som enligt lag ska utföras av fullmäktige inte delegeras till nämnd. Kommunen menade att beslutet i själva verket var ett verkställande av ett beslut som kommunfullmäktige fattat tidigare, men det håller rätten inte med om. Därför upphävs beslutet.