Färjestaden får ingen ny skateramp

Färjestaden • Publicerad 6 februari 2018

Det blir ingen ny skateramp i Färjestaden. Den befintliga kommer inte heller att repareras. Kommunstyrelsen har avslagit ett medborgarförslag med motiveringen att skaterampen i Färjeparken är funktionsduglig.