Ungdomar bestrider skadeståndskrav efter skolbrand

Växjö Artikeln publicerades
Branden i Sandsbro skola.
Foto: Urband Nilsson/Smålandsposten
Branden i Sandsbro skola.

Alla fem ungdomarna som var på taket när Sandsbro skola i Växjö började brinna bestrider via sina advokater skadeståndsskyldighet. Skolbranden kostade försäkringsbolaget Protector omkring 30 miljoner kronor och bolaget vill nu ha fastställt att ungdomarna är solidariskt skyldiga att betala skadestånd.

”Enligt skadeståndslagen svarar var och en för sitt eget agerande. Protector har dock valt att inte redovisa vad var och en av pojkarna har gjort utan har valt att genomgående endast hänvisa till ”ungdomarna”, konstaterar advokat Ulrika Strömbom som företräder en av pojkarna i ett yttrande.

”Skälet till detta är inte svårt att förstå. Protector är medvetet om att pojkarna själva saknar medel att bekosta skadan och att det därför blir en fråga om att ianspråkta pojkarnas hemförsäkringar. Därför, ju fler hemförsäkringar, ju högre belopp”, tillägger hon.

Advokat Ulrika Strömbom anser att det av förundersökningen tydligt framgår att hennes klient endast var på fel plats vid fel tidpunkt.

Tvisten blev ett fall för Växjö tingsrätt i början av februari i år sedan ungdomarnas hemförsäkringsbolag vägrat betala Protector, som försäkrade skolan, ersättning efter 30-miljonersbranden. Därför drogs de fem ungdomarna inför domstol.

Den första frågan som tingsrätten måste besluta om är om fastställelsetalan från Protector Försäkring Sverige, som är filial till Protectors bolag i Norge, helt ska avvisas på formell grund. Det har pojkarnas advokater krävt i första hand och påstått att Protectors svenska filial inte ska betraktas som en självständig part i tvisten.

Växjöpolisens utredning som gjordes efter skolbranden visade att två av de fem pojkarna, som alla är födda 2003, lade ned var sin fyrverkeripjäs i en ventilationstrumma, vilket orsakade branden. Åklagarens bedömning var att enbart dessa två hade åtalats om de vid brandtillfället varit straffmyndiga.

Den mycket omfattande skolbranden inträffade under nyårsdagens kväll 2017. Larmloggen från det automatiska brandlarmet visar att det var ett snabbt brandförlopp.

Det första larmet utlöstes 21.41. Efter ytterligare ett par automatiska brandlarm utlöstes ett 50-tal larm under en och samma minut klockan 21.49 och därefter registrerades hundratals händelser.

En av de inblandade pojkarna larmade dessutom själv 112 medan han fortfarande var kvar uppe på taket. Alla fem ungdomarna fanns på brandplatsen när polis och räddningstjänst anlände.

Försäkringsbolaget Protectors inställning är att ungdomarna agerade vårdslöst när antända fyrverkeripjäser släpptes ned i ett rör som gick ned i skolbyggnaden. Risken för en brand var uppenbar.

”Möjligheten att i handlingsögonblicket inse risken för att skolan skulle kunna brinna ner var obefintlig. NN (en av pojkarna) hade ingen möjlighet att inse denna risk. Som tidigare nämnts var NN vid tidpunkten för händelsen 13 år och han saknade kännedom om att det aktuella röret ledde ner i skolbyggnaden”, kontrar advokat Johannes Ericson som företräder en annan av pojkarna.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.