Annons

Region Stockholm slår tillbaka mot Ivo-kritik

Region Stockholm har misskött vården av covidsjuka på äldreboenden, enligt Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
Men i regionens svar anklagas tillsynsmyndigheten för att "skapa obefogad oro".
Coronaviruset • Publicerad 14 januari 2021
Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.Foto: Claudio Bresciani/TT

– Jag tycker att man drar väl generella slutsatser, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

Han refererar till den kritik som Ivo har riktat mot Stockholm, men också alla andra svenska regioner gällande vården av covidsjuka på äldreboenden.

Annons

Region Stockholm fick kritik på flera punkter, exempelvis att det förekommit fall där det inte gjorts individuella vårdbedömningar.

Men Ivo hävdar också att äldre och närstående inte löpande gjorts delaktiga den vård som bedrivits, att vård i livets slutskede inletts utan att läkare informerat och att vårdförlopp varit svåra att följa på grund av bristande journalföring.

"Förekommit brister"

Den sistnämnde kritiken är den punkt där regionen allra tydligast håller med Ivo.

– Vi har en bristande journaldokumentation vilket gör att det är svårt att följa vilken typ av bedömning som har gjorts av de enskilda äldre. Och av samma anledning är det svårt att se hur diskussioner har skett med anhöriga och boende gällande vård i livets slutskede, säger Johan Bratt.

TT: Menar du att kritiken inte stämmer om att det inte gjorts individuella vårdbedömningar och samtal om förändringar i behandlingsform?

– Vi kan konstatera att det inte dokumenterats och det är illa nog.

TT: Men du kan medge att dessa brister har förekommit?

– Det är svårt att säga hur många gånger det har skett men det är säkert så att det förekommit brister.

Regionen: "skapar obefogad oro"

I regionens svar får Ivo också en "tillbaka-kaka" där myndighetens undersökningsmetoder kritiseras.

– Man har ju tittat på de äldreboenden där man har fått signaler om att det inte fungerar bra. Så urvalet är kanske inte helt representativt, säger Johan Bratt.

Annons

Regionen hävdar därför att myndigheten drar på för höga växlar.

"Kommunicering av beslut och slutsatser av en granskning bör vidare ske nyanserat och på balanserat sätt och inte bidra till att skapa obefogad oro. Region Stockholm menar att Ivo i detta granskningsärende inte fullt ut agerat i enlighet med dessa krav", skriver regionen i sitt svar.

TT: Vad menar ni?

– Vi är oroliga att man skapar oro hos boende och anhöriga. Att man känner oro för den medicinska behandling som man ger på äldreboenden. Är man för generell kanske man skapar en obefogad oro, säger Johan Bratt.

TT: Samtidigt har ju många dött på äldreboenden i Stockholm och det kan väl ändå finnas en befogad oro för att till exempelvis inte få en individuell vårdbedömning?

– Vi har haft en hög smittspridning i Stockholm och det har ju coronakommissionen kommit fram till är den största orsaken till dödsfallen på äldreboenden.

Bättre än i våras

Chefläkare Johan Bratt anser dessutom att regionen redan vidtagit flera åtgärder och att både kompetens och kvalitet är högre nu än vad den var i våras.

– Det var en extrem situation för sjukvården utan motsvarighet i modern tid. Och vi hade en stor och snabb smittspridning i mars, april. Man gjorde sitt bästa men såklart finns det brister, säger han.

Senast fredagen den 15 januari ska regionerna svara Ivo och myndigheten har begärt att regionerna ska berätta hur bristerna ska åtgärdas. Region Stockholm listar ett flertal åtgärder där man framöver ska "se över" och "utreda" olika behov kopplat till kritiken.

– Vi måste se till att våra vårdgivare verkligen gör individuella vårdbedömningar, säger Johan Bratt.

Annons

– Vi inför också nu under året ett avvikelsesystem som gör det lättare att följa avvikelser, fortsätter han.

TT: Hur ska ni säkerställa att patienter och närstående verkligen blir delaktiga vid inledning av vård vid livets slutskede?

– Det finns regelverk kring detta och vi får vara ännu tydligare med att det bara måste göras och såklart också dokumenteras.

Fakta: Ivos kritik

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat hanteringen av coronapandemin på svenska äldreboenden. Äldreboenden, eller särskilda boenden, drivs av kommunerna men sjukvården där ansvarar fortfarande regionerna för.

Ivo väntas inom kort även presentera sin granskning av kommunernas ansvar, medan myndigheten redan i november kunde offentliggöra sin kritik mot regionerna.

Region Stockholm fick då följande kritik:

Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19- pandemin för äldre som bor på särskilt boende.

Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)

TT
Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons