Annons

”Kampen mot cancer – en gemensam europeisk insats”

EU-politik
”Varje dag i Europa diagnostiseras nya cancerfall. Varje dag i Europa upplever patienter, deras familjer och vänner de starka känslor som en cancerdiagnos innebär – osäkerhet när det gäller framtiden, chock, sorg, ilska eller till och med hopplöshet.”
Debatt • Publicerad 4 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stella Kyriakides: För mig finns det bara ett sätt att vara riktigt effektiv när det gäller kampen mot cancer, och det är genom att göra det till en gemensam prioriterad fråga för EU.
Stella Kyriakides: För mig finns det bara ett sätt att vara riktigt effektiv när det gäller kampen mot cancer, och det är genom att göra det till en gemensam prioriterad fråga för EU.Foto: Johanna Eriksson

Cancer är ett allvarligt folkhälsoproblem som direkt påverkar 40 procent av EU-medborgarna någon gång under livet. I Sverige dör över 22 500 människor i cancer varje år. Om inga åtgärder vidtas förväntas det totala antalet cancerfall i EU ha fördubblats 2035. Om vi inte lyckas vända denna alarmerande utveckling kommer den börda cancersjukdomar innebär för våra familjer, våra sjukvårds- och socialförsäkringssystem och våra ekonomier att fortsätta öka.

Att arbeta för att minska cancern i Europa har högsta prioritet för mig som EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet. Det är en viktig fråga såväl för EU-invånarna som för von der Leyen-kommissionen. Det är ett område där vi förväntas, och där vi är fast beslutna, att göra mer – och åstadkomma resultat.

Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.
Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.Foto: Virginia Mayo
”Genom den europeiska planen för cancerbekämpning kommer vi att vidta åtgärder i alla stadier av sjukdomen, från förebyggande till upptäckt, behandling, tillfrisknande och palliativ vård.”
Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.
Annons

För mig finns det bara ett sätt att vara riktigt effektiv när det gäller kampen mot cancer, och det är genom att göra det till en gemensam prioriterad fråga för EU. Jag tror att vi har en enorm förändringskapacitet, men bara om vi gör en gemensam insats, som omfattar alla – från beslutsfattare till hälso- och sjukvårdspersonal, från patientföreträdare till industrin – och som framför allt involverar allmänheten. I dag vet vi att upp till 40 procent av cancerfallen går att förebygga, vilket innebär att möjligheterna att ingripa och rädda liv är enorma.

Det är denna samlade kapacitet och dessa möjligheter till handling som jag skulle vilja mobilisera genom en framtida europeisk plan för cancerbekämpning. Cancer är en komplex sjukdom och vi måste se alla dess dimensioner – kosten, tillgången till läkemedel, rätt vård, rätt teknik och medverkan av sektorer och industrier utanför hälso- och sjukvårdssektorn, inbegripet utbildning, miljö, jordbruk och forskning. Alla aktörer från alla sektorer måste bidra.

Genom den europeiska planen för cancerbekämpning kommer vi att vidta åtgärder i alla stadier av sjukdomen, från förebyggande till upptäckt, behandling, tillfrisknande och palliativ vård.

Vi måste bli bättre på att förebygga och diagnostisera cancer. Att förebygga cancer kommer alltid att vara bättre än att bota sjukdomen och vår främsta prioritering måste vara att förhindra att människor överhuvudtaget blir cancerpatienter. Om vi hjälper dem att leva ett sundare liv – att äta bättre, motionera mer och samtidigt dricka mindre och sluta röka – kan vi minska antalet cancerdiagnoser. Och om vi arbetar med att utvidga vaccinationstäckningen och vidta fler åtgärder för att till exempel förbättra luftkvaliteten i våra städer kan vi också göra skillnad.

Om vi hjälper människor att bättre förstå hur viktigt det är med cancerscreening och tidig diagnos kan ännu fler liv räddas. För att detta ska fungera måste alla EU-länder inrätta certifierade nationella screeningprogram.

Även om vår prioritering bör vara att göra vårt bästa för att förebygga cancer, måste vi se till att de som drabbas – och deras familjer – får det stöd och den omsorg som de behöver. Detta inbegriper den grundläggande rätten till lika tillgång till läkemedel och innovativa behandlingar.

En cancerpatients resa slutar dock inte efter behandlingen. De som överlever eller lever med sjukdomen förtjänar att återfå struktur och säkerhet i sina liv. De bör inte diskrimineras, stigmatiseras eller hindras från att återgå till arbetet.

Vi måste ta detta enorma pussels olika delar och lägga ihop dem, så att vi kan se hela bilden tydligt. Det första steget i denna gemensamma insats inleds i dag. Jag ser fram emot att lyssna på de idéer och farhågor som människorna i Sverige har och att arbeta tillsammans med de svenska myndigheterna för att få till stånd en positiv förändring för dem. Tillsammans kan vi göra mer för att bekämpa cancer. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Annons
Annons
Annons
Annons