1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Indirekt demokrati bäst för Misterhult

Centerpartiet i Oskarshamn bidrar till att försvaga tilltron till den lokala demokratin i debatten om nedläggningen av äldreboendena i Misterhult. Kommunala folkomröstningar är i sig inget instrument som stärker folkviljan.
Protesterna är förståeliga. Men folkomröstningar skapar fler problem än de löser.
Foto: Roger Carlsson

Det är lätt att förstå engagemanget för äldreboendena i Misterhult som den lila majoriteten (S+M) i kommunen vill flytta till Oskarshamn. De starka protesterna ska inte avfärdas som en centrum-periferi konflikt med anor sedan kommunsammanslagningens dagar.

En generell utgångspunkt bör rimligen vara att de äldre som är i behov av särskild omsorg ska få den i sin egen hembygd. Där finns tryggheten och vanligen relationerna. Uppbrottet är motsatsen till självbestämmande och valfrihet.

När det ska sparas, vilket Oskarshamn måste, är det enklare att sitta i opposition än i majoritet. Att Kristdemokraterna med sin tunga profil i äldrefrågor, Liberalerna som vanligen värnar valfrihet och Centern med landsbygden i sitt lokala dna tagit strid för boendena följer helt den politiska logiken, såväl utifrån ideologiska som parlamentariska perspektiv

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Över metoder och retorik finns det dock starka skäl att sätta mer än ett frågetecken.

Lokala Folkinitiativet samlade i hop 2300 namn för driva igenom en kommunal folkomröstning i frågan. När den ende person som enligt lag är helt opolitisk, det vill säga kommundirektören, efter utlåtanden av en oberoende jurist, slog fast att 2000 signaturer inte uppfyllde kommunallagens krav på personuppgifter avfärdades det av Centerpartiet som en ”juridisk teknikalitet”. Partiet varnar för att förtroendet för demokratin urholkas när det i själva verket självt underminerar förtroendet för förvaltning och beslutsprocess. Även Sverigedemokraterna avvisar ett juridiskt grundat självklart beslut som med samma ord.

Om listorna inte uppfyller lagens krav saknar de formellt juridiskt värde. Man kan naturligtvis också ifrågasätta signaturernas ambitioner om de inte följt de tydliga instruktionerna som finns i lagen.Att skriva under ett krav på folkomröstning är inte som att signera en allmän protestlista. Det har en vidare innebörd och det är naturligt att till exempel endast röstberättigade medlemmar i kommunen har undertecknat skrivelsen.

Lokalt borde också partierna överväga om initiativ till lokala folkomröstningar är något som ska uppmuntras. Folkomröstningsinstitutet borde reserveras för beslut som rör det demokratiska ramverket eller på kommunal nivå exempelvis kommunsammanslagningar.

På lokal nivå skapar folkomröstningar inte sällan fler problem än de löser. Om en omröstning ligger till grund för en annan politisk inriktning än den folkvalda majoriteten vill föra, kan den komma att driva en politik som den inte tror på. Kan den sedan ställas till ansvar? Det är vanligen olämpligt att bryta ur en del av den kommunala budgeten och fatta beslut om den i särskild ordning.

Statsvetarprofessorn Mikael Gilljam i Göteborg har också pekat i generella termer på att direkt demokrati faktiskt kan försvaga den politiska jämlikheten. Det vanligen låga valdeltagandet i omröstningarna vittnar om detta. Lägg därtill att helhetsperspektiv lätt hamnar i konflikt med denna deltagardemokrati där en fråga blir föremål för omröstning och att egenintressen snarare än omsorgen om en kommuns övergripande utveckling ligger till grund för engagemanget så framstår direktdemokratin inte längre som någon modell att eftersträva. Varken i Oskarshamns kommun eller någon annanstans i Sverige.

Läs mer

Begravningar

Jan Olov ”Job” Blomkvist

I Gärdslösa kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Jan Olov ”Job” Blomkvist, Gärdslösa.

Begravningar

Sture Mörtlund

I Skogsvilan, Nybro, har begravningsakt hållits för Sture Mörtlund.

Oskarshamn

SD vill införa språkkrav i äldreomsorgen

Lägger fram förslag i motion till fullmäktige.

Oskarshamn

Oskarshamns sevärdheter från andra världskriget

Finns med i boken 200 svenska sevärdheter från andra världskriget

Tvingas välja bort annan mat

Bregottsatsning äter upp skolans matbudget

En halv miljon kronor skulle kunna sparas om Bregott valdes bort.

Oskarshamn

Alf Josefsson tar emot eget pris på 90-årsdagen

Elajos grundare får ta emot sitt eget entreprenörspris när han fyller år på lördag.