Får äldre med hörselproblem den hjälp de behöver

på text om äldreomsorgen i Kalmar, publicerad 26 oktober
Birgitta Axelsson Edström • Publicerad 7 november 2017