Även regioner och företag får transporthjälp

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ett utökat uppdrag att hjälpa till med att snabbt få skyddsutrustning och annan materiel transporterad till Sverige under coronakrisen.
Nu har regeringen beslutat att också regioner och företag ska få hjälp av MSB, inte bara Socialstyrelsen.
Coronaviruset (TT) • Publicerad 1 maj 2020
Foto: Henrik Montgomery/TT