Attityder och samverkan viktigt för kompetensförsörjningen

Regionförbundet i Kalmar län: Ulf Nilsson (S), ordförande, Harald Hjalmarsson (M), vice ordförande, Lena Granath (V), kontaktpolitiker för lärandefrågor, Mathias Karlsson (L), kontaktpolitiker för lärandefrågor
.Kalmarsunds gymnasieförbund: Dzenita Abaza (S), ordförande
. • Publicerad 9 november 2017

I dag hålls en konferens där universitetslektorn och docenten, Alexandru Panican, presenterar en studie om grundskoleelevers förhållningssätt till olika gymnasieprogram. Detta är en viktig pusselbit i hur regionen ska möta utmaningarna kring vår framtida kompetensförsörjning.