Utredning om barngrupper vill minska segregationen

Nybro • Publicerad 12 december 2019

Lärandenämnden säger ja till en utredning som syftar till riktlinjer för mer etniskt heterogena grupper i förskolan. Förslaget kom upp i en motion från socialdemokraterna som menade att det finns en boendesegregation i Nybro- som i sin tur kan leda till skolsegregation. Att balansera barngrupper med svenska barn och barn till invandrare ger bättre förutsättningar för integration, menar socialdemokraterna.