Stöld från lager

Nybro • Publicerad 6 april 2015

Genom att slå sönder en ruta tog sig en eller flera personer in i en lagerlokal på Verkstadsgatan. Vad som har stulits från lagret eller kontoret är inte känt i nuläget. Inbrottet ska ha skett någon gång mellan fredag och söndag.