Statsbidrag till lärarlyft i Nybro

Nybro • Publicerad 9 april 2015

Nybro kommun får ett statsbidrag på 15625 kronor av Skolverket. Pengarna ska gå till fortbildning av lärare och fritidspedagoger under vårterminen 2015. Pengarna ingår i den satsning som har fått namnet "Lärarlyftet". Kommunen kan, enligt Skolverkets beslut, räkna med att ha pengarna insatta på sitt konto någon gång under april månad.