Minnessten över naturforskare invigdes

Stibbetorp • Publicerad 22 maj 2023

Närmare 60 personer närvarade när Hälleberga hembygdsförening på lördagen invigde minnesstenen över naturforskaren Daniel Rolander i Stibbetorp som på sin tid arbetade under Carl von Linné. Daniel Rolander föddes 1723 och blev 1755 utskickad till Surinam. Han återvände med en stor samling med växter och insekter, och en dagbok på nära 700 sidor. Dokumentationen föll länge i glömska men hittades och översattes senare, och finns nu publicerad i bokform.