Hundpensionat anmäler polisen

Nybro Artikeln publicerades

Susanne Gustavsson, som driver Gunnarsmo hundpensionat, JO-anmäler polisen i Kalmar län.
– De placerade 44 hundar här, men jag har inte fått ersättning för alla kostnader ännu. Det saknas drygt 70 000 kronor, trots att det gått sju månader.

Gunnarsmo hundpensionat får ofta in omhändertagna hundar från polisen. Den tredje september placerades 44 hundar, vilket hundarnas ägare Claes Miedl överklagade till länsrätten.
Länsrätten gav honom rätt att få tillbaka samtliga hundar mot att de placerades i nya hem. Dagen efter hämtade han tio stycken, sedan dröjde det cirka två veckor innan han hämtade resterande 34 hundar.
Susanne Gustavsson har fått betalt från polisen för tiden fram till och med länsrättens dom den 28 oktober.
De hundar som ägaren inte hämtade direkt har kostat henne 70 200 kronor inklusive moms. Hon har skickat faktura till Claes Miedl, men har inte fått några pengar. Hon vände sig till ett kreditföretag som inte heller fått tag på honom.
– Jag skickade då fakturan till polisen, men fick den tillbaka med ett brev där de skriver att de inte har ansvar för kostnaderna efter länsrättens dom.
Susanne Gustavsson vände sig då till kommunens konsumentvägledare Kerstin Ryd för att få veta vad hon skulle göra när varken polis eller hundägare betalade. Hon föreslog henne att göra en JO-anmälan av hur polisen i Kalmar län hanterat ärendet.
I sin skrivelse till JO förklarar Susanne Gustavsson vad som skett.
– Jag har skrivit att jag anser att polisen ska stå för alla kostnader för hundarna eftersom det var de som hämtade dem hos hundägaren och placerade dem på mitt hundpensionat.
Barometern-OT har sökt hundarnas ägare Claes Miedl för en kommentar, men har inte lyckats nå honom.