Höjning av lunchpris fick politisk debatt att hetta till

Ett förslag om att höja lunchpriset med 10 kronor för skolpersonal fick debatten i fullmäktige att hetta till. Det krävdes votering för att få fram ett beslut om höjningen.
Nybro • Publicerad 23 maj 2023
Foto: Åkrahällskolan