Godkänt för strandnära hus

Detaljplanen för strandnära boende vid Maltebo damm har godkänts. Idén är nu att skapa 15 till 20 villatomter med utsikt över vatten.
Nybro • Publicerad 16 maj 2014

I översiktsplanen från 2007 riktade kommunen stort fokus på landsbygdsutveckling genom strandnära boende. Ett stort antal sjöar och vattendrag hade inventerats och redovisades som potentiella för ny bebyggelse. Maltebo damm var en av dessa. 2011 inleddes planarbetet. Efter en rad turer med främst Trafikverket, som krävde en säker trafiklösning till området, antog teknik- och samhällsbyggnadsnämnden på tisdagen detaljplanen.

– Man kan väl säga att vi och Trafikverket kommit överens om vad man kanske kan kalla för en tillfällig trafiklösning, och det är att flytta in tätortsportarna för att få ner trafikhastigheten. Det har redan gjorts. Framöver kommer vi att ha fortsatt dialog om nya åtgärder, säger Kerstin Ivansson, planarkitekt på Nybro kommun.

När exploateringsidéerna kom upp 2011 väcktes genast ett visst intresse, kommunen fick förfrågningar om området. När planprocessen bromsade in upphörde också förfrågningarna.

– Nu ska planförslaget ut på granskning i fyra veckor, och då är det mycket möjligt att intresset skjuter fart igen, säger Kerstin Ivansson.

I granskningsskedet kan allmänheten lämna synpunkter. Om det inte blir fråga om några större förändringar går förslaget vidare för antagande i först teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, sedan i kommunfullmäktige. Fullmäktige väntas få upp ärendet i höst.

Den aktuella marken ligger i nordöstra delen av Kristvallabrunn, intill Maltebo damm, och omfattar en yta av närmare elva hektar. Merparten av marken ägs av kommunen. Just nu pågår fastighetsbildning för köp av resterande mark inom planområdet.

Länsstyrelsen har inte angett några invändningar mot planen, förslaget strider inte mot några av de intressen som länsstyrelsen har att bevaka. I ett tidigare samrådsyttrande anser länsstyrelsen att gång- och cykelvägar in till samhället ska säkerställas.

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.