Förslag om bättre funktion för Linnéasjömaden

Våtmarken mellan Badhusparken och Linnéasjön kan vara på väg att genomgå förändringar. En ny utredning föreslår nya vattenspeglar, vallar och diken.
Nybro • Publicerad 3 december 2019
Foto: Jan Stenqvist