Fler cancerfall runt glasbruken

Nybro Artikeln publicerades

Det finns en förhöjd frekvens av vissa cancerformer bland boende nära glasbruk. Men om det beror markföroreningar kring bruken är osäkert.

– Det finns så här långt vissa intressanta resultat som vi vill gå vidare med och titta närmare på. Vi vill försöka se om det finns ett samband, säger ekotoxikologen Ingela Helmfrid vid Linköpings universitet.
Studien inleddes förra året genom en kartläggning av närmare 35 000 personer som bott nära glasbruk i Nybro och Emmaboda kommuner. Forskarna ville då undersöka om avfall från glastillverkning - bly, arsenik, kadmium - tas upp i grönsaker, svamp och bär, och om de i sin tur påverkar människor som äter av dessa.
– Det är för tidigt att dra några slutsatser. Studien är pågående. Det vi vill göra nu är en enkätundersökning med 8 000 personer om bland annat livsstil, kostvanor och sjukdomar. Vi ska också be tusen personer att lämna blod- och urinprov, säger hon.
Studien sker i samverkan med Linnéuniversitetet som förra sommaren samlade in trädgårdsjord och grönsaker runt tjugotvå glasbruk. Detta har gett närmare 200 jordprover och 300 grönsaksprover att bereda och analysera. Enligt Anna Augustsson, lektor i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, ska proverna analyseras på ytterligare ett laboratorium för att ge säkrare resultat. Samtidigt vidgas nu studien till dricksvatten från enskilda brunnar kring glasbruksområdena. Undersökningen har beviljats 415 000 kronor från Nova FoU i Oskarshamn samt Stockholms universitet för att studera om arsenik, bly och kadmium påverkar dricksvattenkvaliteten. Undersökningen begränsas till åtta bruk i Kalmar och Kronobergs län. Bland annat Alsterbro, Gadderås och Orrefors. Undersökningen ska visa hur grundvattenkemin ser ut runt de utvalda glasbruken, och hur den förändras i avstånd till bruket.
I dagarna görs utskick till alla som bor inom 500 meters radie från de utvalda glasbruken.