Ersättarelämnar nämnd

Nybro • Publicerad 9 november 2017

Fritidspolitikern Birgit Andersson (L) har i ett meddelande till Nybro kommun förklarat att hon önskar lämna sin plats som ersättare i omsorgsnämnden. Enligt det meddelande hon lämnat hoppar hon av det politiska uppdraget vid årsskiftet.