Eldningsförbud från och med fredag

Nybro • Publicerad 24 maj 2023 • Uppdaterad 24 maj 2023

Från och med klockan 12 på fredag råder eldningsförbud i Nybro kommun, efter förslag från Räddningstjänsten Sydost. Risken för skogsbränder bedöms nu vara hög på grund av långvarig frånvaro av regn. Förbud mot eldning i skog och mark utanför bebyggelse omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen. Däremot omfattar förbudet inte grillning eller matlagning vid iordningsställda platser som är utformade så att faran för antändning och spridning är låg.