De är spindlarna i nätet

Integrationsenheten har haft ett hårt tryck det senaste året.De frivilliga insatserna är värdefulla. "Integration på riktigt är det som sker i samhället mellan människor."
NYBRO • Publicerad 8 april 2015