Anmälan om våld och hot på arbetsplats

Nybro • Publicerad 2 november 2017

I oktober inträffade en allvarlig incident på en arbetsplats i Nybro kommun. Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket har en elev brukat våld mot flera personer. Bråket startade när en arbetshandledare flyttade en elevs cykel som stod i vägen för att verksamheten skulle kunna bedrivas.